Systemy Fiskalne
Outsourcing.IT

Junger Computer Plus

_Outsourcing IT

Outsourcing IT

Powierz naszej firmie swój dział IT

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji.

Administrujemy wszelkiego rodzaju systemami informatycznymi, sieciami LAN/WAN/WLAN, zajmujemy się także wdrożeniami specjalizowanych programów i aplikacji.

Działamy w oparciu o najlepsze rozwiązania z dziedziny IT, pracujemy na profesjonalnym sprzęcie znanych marek takich jak DELL, LENOVO, CISCO, MIKROTIK, HP.
Mamy w swoim portfolio wiele realizacji dla małych średnich i dużych firm. Współpracujemy również z zagranicznymi korporacjami.

Nasza oferta obejmuje szeroko pojęty outsourcing, serwis, konsultacje, doradztwo oraz sprzedaż sprzętu z dziedziny IT.
Zapraszamy do kontaktu!

Czym się zajmujemy?

Management

Administracja i zarządzanie serwerami, domenami, serwerami poczty, serwerami aplikacji. Backup i archiwizacje, wirtualizacja serwerów i systemów informatycznych.

Web Design

Tworzenie, redagowanie i opieka nad stronami, portalami oraz sklepami internetowymi. Modyfikacje, RWD - rensponsive web design, E-commerce.

Implementation

Wdrożenia software'owe, oprogramowanie sprzedażowo - handlowe oraz szereg programów branżowych - specjalizowanych. Migracje oraz integracje systemów.

IT Networks

Zarządzanie sieciami informatycznymi LAN / WLAN, punkty dostępu, Hot-Spoty, VPN, zdalny dostęp, instalacje szaf teleinformatycznych.

Trade

Sprzedaż sprzętu i oprogramowania z dziedziny IT, komputery, serwery, systemy zasilania awaryjnego, sprzęt sieciowy, systemy operacyjne, pakiety biurowe.

Service

Serwis i naprawa sprzętu IT, diagnozy, modernizacje, ulepszenia, odzyskiwanie danych, polityka antywirusowa, archiwizacje.

Realizacje

Lata doświadczeń

20+

Zadowoleni klienci

3500+

Certyfikaty

20+

_KASY ONLINE

Kasy Online od 1 Maja 2019r.

Obowiązek stosowania kas online / 01 Maja 2019r.

Od 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kas fiskalnych online. Jednym z jego podstawowych założeń będzie konieczność stosowania urządzeń rejestrujących, które zagwarantują przesyłanie danych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Co więcej, do eksploatacji zostaną dopuszczone kasy fiskalne zapewniające współpracę z terminalami płatniczymi oraz umożliwiające realizowanie e-paragonów. W rezultacie, przedsiębiorcy będą musieli zacząć prowadzić ewidencję przy zastosowaniu urządzeń dostosowanych do nowych wymogów i kryteriów technicznych.

Wymiana kas fiskalnych / Jak?

Już na początku maja 2019 roku nastąpi zmiana w sposobie funkcjonowania urządzeń rejestrujących. Będzie ona dotyczyła kilku obszarów. Po pierwsze, kasy fiskalne zostaną podłączone do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów – za pomocą sieci przewodowej lub bezprzewodowej. A to wiąże się koniecznością obsługi odpowiednich interfejsów komunikacyjnych. Po drugie, wszystkie kasy rejestrujące, a nie jedynie wybrane modele, zaoferują współpracę z terminalami płatniczymi (w oparciu o jednolity protokół komunikacyjny). Po trzecie, każde urządzenie fiskalne zagwarantuje bezpieczne zrealizowanie i przesłanie e-paragonu (na życzenie klienta). Jak łatwo zgadnąć, kasy produkowane i eksploatowane przed 1 maja 2019 roku nie spełniają wszystkich omówionych powyżej kryteriów technicznych. W związku z tym, nowe przepisy będą się wiązały z koniecznością wymiany wielu urządzeń rejestrujących, które działają obecnie w polskich firmach.

Harmonogram wymiany kas:
od 1 stycznia 2020 roku- branża paliwowa oraz naprawa samochodów i opon
od 1 lipca 2020 roku- hotele, gastronomia oraz sprzedaż węgla
od 1 stycznia 2021 roku- kosmetyczki, kosmetologia, fryzjerzy, usługi budowlane, lekarze, prawnicy, fitness.

Kasy Fiskalne Online / Jak to działa?

System online - jak to ma działać?
Wprowadzenie systemu urządzeń fiskalnych online w Polsce nie byłoby możliwe bez ustanowienia nowych przepisów. W tym przypadku niezbędne zmiany zostaną w dużej mierze określone przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Już pierwsze projekty wspomnianego aktu prawnego wyjaśniały wiele w kwestii tego, na jakich zasadach będzie funkcjonowało całe rozwiązanie systemowe. Zmiany mogą się okazać znaczące – w szczególności dla szerokiego grona polskich podatników. To oni bowiem zostaną zobowiązani do używania urządzeń rejestrujących, które zagwarantują stałe przesyłanie danych o sprzedaży prowadzonej na rzecz klientów indywidualnych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Kasy fiskalne stosowane przez polskich przedsiębiorców będą musiały również współpracować z terminalami płatniczymi – w oparciu o ustandaryzowany protokół komunikacyjny. Dodatkowo, urządzenia rejestrujące zyskają możliwość wysyłania e-paragonów. Ten rodzaj dokumentu fiskalnego będzie trzeba zrealizować na życzenie nabywcy.
Transmisja danych do repozytorium MF
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, spowoduje m.in. to, że od 1 maja 2019 roku urządzenia fiskalne będą łączone online z serwerami resortu finansów. Rozwiązanie tego typu ma ułatwić analizę i kontrolę transakcji sprzedaży zawieranych przez polskich przedsiębiorców i ich klientów. Informacje o wszystkich czynnościach wykonywanych przy użyciu kasy fiskalnej będą bowiem trafiały bezpośrednio do centralnego repozytorium MF. Ponadto, system online ma sprawić, że z użycia wyjdą urządzenia wyposażone w dwurolkowy mechanizm drukujący. Niemniej, stosowanie konkretnych kas rejestrujących – zarówno tych z kopią papierową, jak i elektroniczną – będzie możliwe do momentu wygaśnięcia ich homologacji. Osobną kwestią jest to, w jaki sposób kasy fiskalne mają przesyłać dane do serwerów Ministerstwa Finansów. Ustawodawca nie zakłada w tym przypadku ograniczeń względem medium transmisji informacji, np. jedynie do sieci GSM. Przesyłanie wszystkich dokumentów fiskalnych, realizowanych przez kasę rejestrującą, będzie mogło odbywać się za pośrednictwem różnych łączy internetowych – zabezpieczonym kanałem, przewodowo lub bezprzewodowo.
Współpraca kasy fiskalnej z terminalem płatniczym
Zwiększenie obrotu bezgotówkowego to jedno z podstawowych założeń systemu kas fiskalnych online. Przewaga płatności elektronicznych nad gotówkowymi ma się przyczynić zarówno do zmniejszenia szarej strefy, jak i obniżenia kosztów funkcjonowania administracji oraz rozwoju handlu i usług, np. e-commerce. Osiągnięcie tego celu byłoby jednak trudne do zrealizowania bez obowiązkowej współpracy kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Dlatego od początku 2018 roku urządzenia rejestrujące, stosowane przez polskich przedsiębiorców, zostaną objęte takim wymogiem. Co więcej, kasa fiskalna będzie połączona z terminalem płatniczym w ramach ustalonego odgórnie protokołu komunikacyjnego. Natomiast ustandaryzowanie współpracy tego typu ma się przyczynić do szybszego i sprawniejszego wprowadzenia zmian.

Słownik pojęć

Kasa Fiskalna
Online

Urządzenie fiskalne, które oprócz wydruku paragonu w formie papierowej, będzie mogło emitować dokument elektroniczny i wysyłać go na serwery Ministerstwa Finansów.

Repozytorium
Ministerstwa Finansów

System informatyczny przeznaczony do gromadzenia i analizowania przesłanych paragonów z kas fiskalnych w formie elektronicznej.

e-Paragon
Dokument elektroniczny

Dokument elektroniczny wygenerowany z urządzenia fiskalnego który może zostać wysłany np. za pomocą poczty e-mail lub wiadomości SMS.

ONLINE w liczbach

Kas do wymiany:

3 000 000

Czas wymiany:

ok 3 lata

Kwota odliczenia:

90% nie więcej niż 700PLN

_KONTAKT

Pozostaw nam swoją wiadomość!

Twoja wiadomośc została wysłana!

Informacje kontaktowe


62-050 Mosina, ul. Poniatowskiego 4


61 819 18 90


602 272 497


biuro@jungercomputer.pl


www.jungercomputer.pl